תקנון האתר

האתר www.tbachar.co.il ("האתר") המופעל ע"י קבוצת א.ד בכר בע"מ ח.פ 516217544 ("העסק" או "העוסק") משמש גם בתור אתר מכירות לרכישת זכות צפיה אישית בקורסים דיגיטליים וכן לשירותים נוספים המוצעים באתר ("המוצר" ו "הרוכש"). זהו תקנון האתר והרכישה: 
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין העוסק.
 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות מגוון אמצעי תשלום המופיעים באתר.
 • מחירי המוצרים באתר כוללים את המע"מ.
 • העוסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את תוקף ההרשאה לצפייה אך זאת לא לפני 18 חודשים ממועד הרכישה; כן רשאי העוסק להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת; להפסיק את שירותי התמיכה בכל עת; להפסיק שירותים נוספים הקשורים למוצר בכל עת.
 • מתוקף האמור בסעיף 6(א)(7) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 אין זכות ביטול עסקה לגבי מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995. לכן, אין זכות ביטול לאחר רכישת המוצר. חשוב להדגיש גם כי גם אם אין מדובר במידע אלא בקורס, אזי חל סעיף 2(3) לתקנות שקובע שהתנאי לאפשרות ביטול ולהחזר כספי בעקבותיו הינו שהביטול ייעשה תוך 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לתחילת השירות. גם תנאי זה אינו מתקיים שכן המוצר ניתן כבר במלואו אלא בתנאים שבתקנון זה.
 • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול ביחס למוצרי האתר הנמכרים באתר או בשיחות טלפוניות של נציגי המכירות שלנו.
 • בעת ביצוע רכישת הקורס שם המשתמש והסיסמא שהם המוצר יישלח לרוכש באופן מיידי. המשלמים באחד מהיישומי תשלומים או בהעברה בנקאית צריכים ליצור קשר עם שירות הלקוחות לפי הפרטים שבאתר והקורס יישלח תוך יום עסקים אחד ולכל המאוחר לא יותר משלושה ימים עסקים. הרוכשים שירות מחנות השירותים יקבלו את ההזמנה תוך שלושה ימי עסקים ולכל המאוחר לא יותר מ 14 ימי עסקים, בהתאם לספק המספק את השירות.
 •  בקנייה של שירותי ייעוץ / ליווי לא תתאפשר ביטול עסקה או החזר כספי מלא.
 • העוסק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש או שימוש שגוי במוצר לרבות אי רווחים או הפסדים או כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הרוכש חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.
 • העוסק וכל מי מטעמו רשאים להשתמש במידע שנאסף על ידם על מנת להביא לרוכש מידע נוסף לעניין שירותים נוספים וכיוצא בזה.
 • ברכישת המוצר יש משום הסכמה לעוסק או למי מטעמו לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לו מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של העוסק. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטיך האישיים מרשימות התפוצה של העסק יש לשלוח הודעה לווטסאפ או לחלופין לבטל את ההרשמה ישירות דרך המייל הנשלח.
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינו רכושו הבלעדי של העוסק.
 • זכות השימוש במוצר הינה אישית. לכן, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם העוסק ובחתימתו האישית. כל שימוש שאינו אישי יזכה את העוסק בביטול שם המשתמש והסיסמא ללא התראה מוקדמת, ללא צורך בהוכחה כי בוצע שימוש שאינו אישי וללא החזר כספי כלשהו וזאת מבלי לגרוע בכל סעד אחר העומד לרשות העוסק.
 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
 • הוראות תקנון זה גוברות על כל מידע אחר המופיע באתר או בכל מקום אחר מטעם העוסק.
 • במהלך שיחות הייעוץ ושיחות הQ&A (שאלות ותשובות) תינתן לחברה האפשרות להקליט את תוכן השיחות בפורמט וידאו + אודיו ולהשתמש בחומרים לפרסומים ברשתות החברתיות כחלק מהחומר המלמד ולשימוש שאר התלמידים בקורס.